Szkolenie Certyfikujące – Podstawy języka Go – tworzenie aplikacji webowej

(preorder)

Jest intensywnym kurs w języku Go, który zapewnia solidne fundamenty do tworzenia aplikacji webowych. Rozpoczynamy od historii i cech języka Go, a następnie uczymy się instalacji środowiska na różnych systemach operacyjnych. Kolejne moduły obejmują podstawowe komendy Go, strukturę projektu oraz główne zagadnienia takie jak zmienne, typy danych, operatory, struktury kontrolne, funkcje, interfejsy, zarządzanie pakietami oraz pracę z Go Modules. Specjalny nacisk kładziemy na tworzenie aplikacji webowych, w tym obsługę HTTP, routing, formularze oraz integrację z bazami danych. Dodatkowo, uczestnicy zdobędą umiejętności z zakresu testowania aplikacji, optymalizacji wydajności, logowania, monitoringu oraz wdrażania aplikacji na serwer produkcyjny. Szkolenie kończy się projektem praktycznym, w ramach którego uczestnicy zaprezentują swoje umiejętności w tworzeniu kompleksowych aplikacji webowych.”

Trochę o szkoleniu

Rozpoczynamy od głębokiego zanurzenia się w historię i cechy języka Go, omawiając jego powstanie oraz unikalne cechy, takie jak gorutyny, mechanizmy współbieżności i proste zarządzanie pamięcią. Następnie przechodzimy do praktycznych aspektów, zaczynając od instalacji środowiska na systemach Windows, macOS i Linux, a także omawiając kluczowe komendy Go, niezbędne do codziennej pracy programisty.

Kolejne moduły skupiają się na podstawach języka Go, obejmując deklarację zmiennych, operatory i wyrażenia, struktury kontrolne (takie jak instrukcja if, pętla for i switch), funkcje oraz metody. Uczestnicy dowiedzą się również, jak efektywnie zarządzać pakietami oraz pracować z Go Modules, co jest kluczowe w budowaniu modułowych i skalowalnych aplikacji.

Jednym z kluczowych elementów szkolenia jest moduł poświęcony tworzeniu aplikacji webowych w Go. Uczestnicy nauczą się podstaw net/http, obsługi różnych metod HTTP (GET, POST, PUT, DELETE), tworzenia prostych serwerów HTTP oraz zaawansowanego routingu z użyciem popularnych bibliotek jak gorilla/mux. Będą mieli okazję zapoznać się z praktycznymi aspektami pracy z formularzami HTML oraz obsługą formatu JSON.

Moduł dotyczący middleware i autoryzacji wprowadzi uczestników do koncepcji middleware, pokazując, jak tworzyć własne middleware do logowania, autoryzacji i zarządzania sesjami użytkowników. Omówimy również techniki autentykacji i autoryzacji, w tym użycie tokenów JWT oraz zarządzanie ciasteczkami w aplikacjach webowych.

Kolejne moduły poświęcone są pracy z bazami danych, obejmując wprowadzenie do biblioteki database/sql, połączenie z bazami danych MySQL i PostgreSQL, operacje CRUD oraz zaawansowane techniki ORM za pomocą popularnej biblioteki GORM. Uczestnicy nauczą się tworzyć, odczytywać, aktualizować i usuwać dane z bazy, a także zarządzać migracjami schematu bazy danych.

Szkolenie nie omija również aspektów testowania aplikacji w Go, prezentując metodyki testowania jednostkowego i integracyjnego oraz najpopularniejsze narzędzia jak testing, Testify, Ginkgo i Gomega. Uczestnicy zdobędą umiejętności w pisaniu skutecznych testów, w tym mockowania i asercji wyników.

Ostatni moduł poświęcony jest optymalizacji wydajności aplikacji oraz jej wdrażaniu na serwer produkcyjny. Uczestnicy dowiedzą się, jak profilować aplikacje, optymalizować kod, logować działania aplikacji oraz monitorować jej wydajność za pomocą narzędzi takich jak Prometheus. Szczególny nacisk położony zostanie na wprowadzenie do Docker oraz automatyzację procesów wdrażania aplikacji.

Kurs kończy się projektem końcowym, w ramach którego uczestnicy przygotują kompleksową aplikację webową, demonstrującą zdobytą wiedzę i umiejętności. Projekt zostanie zaprezentowany podczas sesji omówieniowej, gdzie uczestnicy otrzymają feedback od prowadzących oraz będą mogli podzielić się swoimi doświadczeniami z pozostałymi uczestnikami.

„Szkolenie Certyfikujące – Podstawy języka Go – Tworzenie aplikacji webowej” jest idealnym wyborem dla programistów chcących poszerzyć swoją wiedzę o język Go oraz zdobyć praktyczne umiejętności niezbędne do projektowania i rozwijania nowoczesnych aplikacji webowych.”

Co wchodzi w skład szkolenia?

Podręcznik Go

E-book przepełniony wiedzą teoretyczną i praktyczną o języku Go.

Kurs wideo

Od strony praktycznej nauczymy Ciebie tworzyć aplikacje webowe w języku Go.

Egzamin końcowy

Jeżeli zdasz nasz egzamin otrzymasz Certyfikat Ukończenia Szkolenia, który spowoduje, że staniesz się atrakcyjnym kandydatem do pracy.

Zobacz jak wygląda certyfikat, który uzyskasz po zaliczeniu egzaminu końcowego.

W przypadku jeżeli dokument będzię wydany w formie elektronicznej zostanie on poświadczony podpisem elektronicznym.

Ile to kosztuje?

Szkolenie i maks. 2 podejścia do egzaminu

5000,00 PLN netto = 6150,00 PLN brutto

Poprawa egzaminu

200,00 PLN netto = 246,00 PLN brutto

Złóż zamówienie

Jestem:

Zakupuje szkolenie dla:

Oświadczenia klienta (wybierz jedno):

13 + 10 =