Poznaj ofertę naszych szkoleń

Szkolenie Certyfikujące – Podstawy języka Go – tworzenie aplikacji webowej (preorder)

Intensywny kurs języka Go zapewnia solidne fundamenty do tworzenia aplikacji webowych. Uczestnicy poznają historię, cechy oraz instalację środowiska na różnych systemach. Program obejmuje komendy Go, strukturę projektu, zmienne, typy danych, operatory, struktury kontrolne, funkcje, interfejsy, zarządzanie pakietami i Go Modules. Specjalny akcent położony jest na tworzenie aplikacji webowych z obsługą HTTP, routingiem, formularzami, integracją z bazami danych oraz testowaniem, optymalizacją, logowaniem, monitorem i wdrożeniem na serwer produkcyjny. Kurs kończy się projektem praktycznym.