Księga Przychodów i Rozchodów

Jest to uproszczona ewidencja księgowa, która służy do wykazywania operacji gospodarczych. Przedsiębiorca, korzystając z tej formy rozliczeń z fiskusem, uwzględnia wszystkie przychody ze sprzedaży oraz inne przychody. Jednocześnie księguje zakupy towarów i materiałów oraz koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, takie jak wynagrodzenia, koszty biurowe i administracyjne, oraz inne określone w przepisach.

Kto prowadzi KPiR?

 • Osoby fizyczne prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą,
 • Spółki Cywilne,
 • Spółki Jawne,
 • Spółki Partnerskie.

 

Czym się zajmujemy w ramach prowadzenia księgowości KPiR?

 • bieżącą ewidencją operacji gospodarczych,
 • prowadzeniem ewidencji podatku VAT,
 • prowadzeniem ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • sporządzaniem deklaracji VAT lub VAT UE,
 • rozliczeniami podatku dochodowego,
 • sporządzaniem rocznych zeznań PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-8A, PIT11
 • kontrolą dokumentów pod względem formalno-rachunkowym,
 • prowadzenie spraw kadrowych.