Polityka Ochrony Danych Osobowych i Prywatności

§1 Słownik pojęć

 1. SH NWAGNER – NWAGNER TECHNOLOGIES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Trakt Lubelski 277D, 04-667 Warszawa, Polska, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001108062, posiadający numer NIP: 9522256565, numer REGON: 528743732, o kapitale zakładowym 5000,00 PLN pokrytym w całości.
 2. Klient – osoba fizyczna korzystająca z serwisu internetowego dostępnego pod domeną i jej subdomenami nwagner.pl lub osoba fizyczna/prawna, korzystająca z usług firmy SH NWAGNER.
 3. Newsletter – wiadomości w formie elektronicznej wysyłane za pomocą poczty e-mail do Potencjalnego Klienta, w celach marketingowych.
 4. Potencjalny Klient – osoba fizyczna/prawna, która wyraziła chęć poznania oferty SH NWAGNER.
 5. Adres IP – to unikalny ciąg numerów, przypisany do urządzeń w sieci komputerowej, umożliwiający komunikację pomiędzy nimi poprzez protokół internetowy (IP).
 6. Adres MAC – to unikalny identyfikator przydzielany sprzętowi sieciowemu (np. karcie bezprzewodowej lub karcie Ethernet) przez producenta. MAC to skrót od Media Access Control, a każdy identyfikator jest unikalny dla konkretnego urządzenia.
 7. Serwer Docelowy – odizolowane środowisko, utworzone na fizycznym serwerze z wykorzystaniem technologii wirtualizacji, dzierżawiony przez SH NWAGNER.
 8. Hostowanie – Techniczne utrzymywanie.
 9. Serwis – system informatyczny należący do SH NWAGNER.

 

§2 Przetwarzanie danych

 1. Administratorem danych osobowych Klienta i Potencjalnego Klienta jest SH NWAGNER (zwany również: „administratorem”).
 2. Klient i Potencjalny Klient może skontaktować się z SH NWAGNER w sprawach związanych z ich danymi osobowymi za pośrednictwem poczty e-mail, poprzez wysłanie wiadomości na adres: biuro@nwagner.pl. Klient i Potencjalny Klient może skontaktować się z SH NWAGNER również za pośrednictwem poczty tradycyjnej poprzez wysłania listu na adres:

NWAGNER INVESTMENTS & TECHNOLOGIES sp. z o.o., Sekretariat Zarządu,
ul. Trakt Lubelski 277D,
04-667, Warszawa, Polska.

 1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Klienta i Potencjalnego Klienta:
  1. Imię i Nazwisko lub/i nazwa,
  2. Numer telefonu,
  3. Adres e-mail,
  4. Adres IP,
  5. Adres MAC,
  6. Adres korespondencyjny.
 2. Administrator wykorzystuje dane w następujących celach:
  1. Prowadzenie newslettera,
  2. Obsługa zapytań przez formularz,
  3. Przygotowanie, pakowanie, wysyłka towarów,
  4. Realizacja zamówionych usług,
  5. Windykacja należności,
  6. Prezentacja oferty lub informacji.
 3. Administrator pozyskuje dane Klienta i Potencjalnego Klienta poprzez:
  1. Zapisywanie w urządzeniach Klienta i Potencjalnego Klienta plików cookie,
  2. Dobrowolne wprowadzanie danych przez Klienta i Potencjalnego Klienta w systemach informatycznych należących do Administratora,
  3. Otrzymywanie wizytówek i chęci nawiązania kontaktu od Klienta i Potencjalnego Klienta.

 

§3 Metody ochrony danych osobowych

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone w systemach informatycznych SH NWAGNER, zostają zaszyfrowane w komputerze Klienta/Potencjalnego Klienta i mogą być odczytane jedynie na serwerze docelowym.
 2. Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie Administrator, posiadający klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.
 3. W systemach informatycznych SH NWAGNER jest stosowana autentykacja dwuskładnikowa, co stanowi dodatkową formę ochrony logowania do systemów informatycznych SH NWAGNER.
 4. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez SH NWAGNER do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

 

§4 Hosting

 1. SH NWAGNER hostuje swoje systemy informatyczne na serwerach:
  1. Swoich,
  2. Operatorów:
   1. HOME.PL S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zbożowa 4, 70-653, nr REGON: 811158242,
   2. ADMIN.NET.PL TOMASZ RZEPKA ARKADIUSZ NOWARA S.C. z siedzibą w Tarnowie, przy ul. Bitwy pod Monte Cassino 5/198, 33-100,
 • Raidboxes GmbH z numerem rejestrowym Sądu Rejonowego w Münster: HRB 16184, z siedzibą w Münster, przy ul. Hafenstraße 32, 48153.
 1. Firmy określone w §4 ust 1. pkt. a i b, w celu zapewnienia niezawodności technicznej prowadzi logi na poziomie serwera. Zapisowi mogą podlegać:
  1. zasoby określone identyfikatorem URL (adresy żądanych zasobów – stron, plików),
  2. czas nadejścia zapytania,
  3. czas wysłania odpowiedzi,
  4. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  5. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  6. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Klienta/Potencjalnego Klienta (referer link) – w przypadku gdy przejście do systemu informatycznego SH NWAGNER nastąpiło przez odnośnik,
  7. informacje o przeglądarce użytkownika,
  8. informacje o adresie IP,
  9. informacje diagnostyczne związane z procesem samodzielnego zamawiania usług poprzez rejestratory na stronie,
  10. informacje związane z obsługą poczty elektronicznej kierowanej do SH NWAGNER oraz wysyłanej przez SH NWAGNER.

 

§5 Prawa Klienta/Potencjalnego Klienta i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać dane osobowe Klienta/Potencjalnego Klienta innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Klientem/Potencjalnym Klientem umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na SH NWAGNER. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  1. firma hostingowa na zasadzie powierzenia
  2. kurierzy
  3. kancelarie prawne i windykatorzy
  4. upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania systemów informatycznych SH NWAGNER,
  5. firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz SH NWAGNER
 2. Dane Klienta/Potencjalnego Klienta/Potencjalnego Klienta przetwarzane są przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne z wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych przetwarzanych w celach marketingowych, dane nie będą przetwarzane dłużej niż 5 lat.
 3. Klientowi/Potencjalnemu Klientowi przysługuje prawo do żądania od Administratora:
  1. Dostępu do swoich danych.
  2. Sprostowania swoich danych.
  3. Usunięcia swoich danych.
  4. Przeniesienia swoich danych.
 4. Klientowi/Potencjalnemu Klientowi przysługuje prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podane danych osobowych przez Klienta/Potencjalnego Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne do możliwości nawiązania współpracy z SH NWAGNER lub korzystania z serwisów informatycznych SH NWAGNER.
 6. W stosunku do Klienta/Potencjalnego Klienta mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez SH NWAGNE marketingu bezpośredniego.
 7. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

 

 

§6 Istotne techniki marketingowe

 1. SH NWAGNER stosuje analizę statystyczną ruchu w Serwisach, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym Klienta. W zakresie informacji o preferencjach Klienta gromadzonych przez sieć reklamową Google Klient może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. SH NWAGNER stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe Klienta są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od SH NWAGNER do operatorów reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
 3. SH NWAGNER stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do Klientów, np. mogące przesłać maila do Klienta po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od SH NWAGNER.

 

 

§7 Informacje o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są do korzystania z Serwisów. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest SH NWAGNER.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. Utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
  2. Realizacji celów określonych powyżej w §6.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klienci mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisach.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z SH NWAGNER podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

 

§8 Pliki Cookies

Jeśli Klient nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z systemów informatycznych SH NWAGNER.

 

§9 Ochrona danych osobowych przechowywanych w formie fizycznej

 1. Administrator posiada prawo do przechowywanie danych osobowych Klienta/Potencjalnego Klienta w formie papierowej.
 2. Do danych osobowych Klienta/Potencjalnego Klienta zapisanych w formie papierowej posiada jedynie dostęp osoba pisemnie upoważniona przez właściciela SH NWAGNER – Norberta Wagner.
 3. Administrator pozbywa się danych osobowych Klienta/Potencjalnego Klienta, zapisanych w formie papierowej w przypadku:
  1. Wyrażenia woli Klienta/Potencjalnego Klienta, zgodnie z §5 ust. 3. pkt. 3.,
  2. Podjęcia takiej decyzji przez Administratora.
 4. W przypadku sytuacji określonej w §9 ust. 3. Administrator pozbywa się danych osobowych Klienta/Potencjalnego Klienta poprzez użycie niszczarki do papieru lub skorzystania z usług niszczenia dokumentów.

 

§10 Postanowienia końcowe

 1. SH NWAGNER zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki.